Oshi_no_Ko_1_kurokawa

Couverture du tome 1 de Oshi no Ko chez KurokawaLaissez votre commentaire